Cannabis indica vs Cannabis sativa- jedna rodzina, różne odmiany

Konopie po raz pierwszy zostały opisane przez XVIII-wiecznego botanika Karola Linneusza, nazywanego ojcem taksonomii. Ta dziedzina nauki zajmuje się opisywaniem różnych gatunków organizmów oraz ich odpowiednim klasyfikowaniem.  Ponieważ w tamtym czasie metody chemicznej analizy składników roślinnych nie były znane, Linneusz przyporządkował wszystkie konopie do jednego gatunku – Cannabis sativa L. (gdzie „L” oznacza nazwisko Linneusza jako tego, który po pierwszy opisał tę roślinę).

W 20 lat po pierwszej klasyfikacji, inny naukowiec Jean Baptiste de Lamarc wyodrębnił drugi gatunek – Cannabis indica. Z przemysłowego punktu widzenia ta odmiana była uważana za gorszą głównie dlatego, że można z niej było pozyskać zdecydowanie mniej włókna. Wyróżniała się jednak inną cechą, mianowicie posiadała wyraźne działanie odurzające.

XIX wiek przyniósł kolejne przetasowania w klasyfikacji- dodano kolejne gatunki, takie jak Cannabis chinensis Delile, Cannabis gigantea Delile ex Vilmorin, a w kolejnym stuleciu sowiecki badacz Janichevsky dołączył do rodziny konopiowatych Cannabis ruderalis. Natomiast inni naukowcy rozpoczęli podział konopi na kolejne gatunki i podgatunki. Można by rzec, że na przestrzeni wieków klasyfikacja rodziny Cannabaceae- Konopiowatych stała się bardzo zawiła i skomplikowana.

Dopiero rozwój zaawansowanych technik analitycznych w drugiej połowie XX wieku przyniósł ustalenie nowej klasyfikacji, opartej w głównej mierze na zawartości poszczególnych kannabinoidów w różnych odmianach rośliny konopi. Warto wspomnieć, że kannabinoidy są wytwarzane wyłącznie przez rośliny z rodziny Cannabaceae, dzięki czemu te składniki są dla nich charakterystyczne. W toku przeprowadzonych analiz okazało się, że istnieją 3 typy konopi, dokładniej określane jako „chemotypy”. Każdy chemotyp różni się pod względem proporcji dwóch głównych substancji chemicznych –  tetrahydrokannabinolu (THC) i kannabidiolu (CBD).

I tak Cannabis indica zawiera głównie THC i znikome ilości CBD, Cannabis afghanica – CBD/THC w proporcji 1:1, a w Cannabis sativa dominuje CBD, choć ten chemotyp może również produkować bardzo niewielkie ilości THC. Zawartość poszczególnych kannabinoidów jest istotna ze względu na to, że wybierając jeden z chemotypów można oczekiwać odmiennych efektów po ich zastosowaniu.

Tylko THC ma właściwości odurzające, więc do produkcji narkotyków używany jest chemotyp zawierający przeważającą ilość tego składnika, czyli Cannabis indica. Z kolei Cannabis sativa, czyli inaczej konopie siewne lub przemysłowe, są cennym surowcem stosowanym do wytwarzania wielu produktów, w tym leków, tkanin i innych materiałów włókienniczych, żywności czy ekologicznych paliw. W przeciwieństwie do konopi indyjskich, konopie siewne są legalnie uprawiane, także w Polsce.

Istnieją jednak w tej kwestii pewne obostrzenia prawne, mianowicie takie przemysłowe konopie mogą zawierać maksymalnie do 0,2% THC, nie więcej. Stąd produkty pozyskiwane z konopi siewnych, przykładowo olej, uważane są za bezpieczne i pozbawione działań niepożądanych w postaci efektów odurzających. Tym samym warto skorzystać z dobrodziejstw oleju zawierającego kannabidiol (CBD), zwłaszcza, że spektrum jego zastosowań w dziedzinie medycyny jest bardzo szerokie.

Bibliografia:

Hillig, Karl W., and Paul G. Mahlberg. A chemotaxonomic analysis of cannabinoid variation in Cannabis (Cannabaceae). American Journal of Botany91.6 (2004): 966-975.

http://www.beyondthc.com/mcpartlands-corrected-vernacular-nomenclature/

http://theleafonline.com/c/science/2015/01/indica-sativa-ruderalis-get-wrong/